Adaptacija

Poštovani Roditelji,

Kada Vaše dete polazi u vrtić, želimo da Vam skrenemo pažnju da:
• Uspostavljanje i razvijanje odnosa međusobnog poverenja između porodice i vrtića ima za posledicu zdrav razvoj i odrastanje deteta
• Polaskom deteta u vrtić Vi dobijate saradnika u procesu njegovog vaspitavanja
• Svoje nezadovoljstvo zbog promene sredine i odvajanja dete ispoljava na različite načine, burno ili tihim povlačenjem. Sva ponašanja su uobičajena, očekivana i kratkotrajna, to je period adaptacije koji može da traje dve do tri nedelje i duže.
• Uspešna adaptacija zavisi od saradnje roditelja i vaspitača. Dobro je u početku dovoditi dete redovno bez većih pauza radi kontinuiteta i radi toga da dete shvati da ne može upravljati vašim ponašanjem
• Ako je dete mlađeg uzrasta, postepeno ga navikavati na čvrstu hranu, spavanje u svom krevetu, samostalno hranjenje i korišćenje toaleta
• Važno je da planirate vreme za dolazak i odlazak iz vrtića, užurbanost uznemirava dete i stvara nervoznu atmosferu. Razgovarajte sa detetom, čak i kad Vas ne razume ono sluša prijatnu i nežnu boju Vašeg glasa i to ga čini sigurnijim
• Važno je da znate da je vrtić tako osmišljena sredina koja pruža deci bezbednost, udobnost, igru i vreme za ostale aktivnosti prilagođene uzrastu
• Dete postaje deo grupe, profesionalna osoba brine o njemu i uči ga drugarstvu, samostalnosti, toleranciji, empatiji i drugim životnim vrednostima
• Upoznajte vaspitače o navikama, osobinama, načinima reagovanja u pojedinim situacijama, zdravstvenim tegobama i sl, radi kompletnije saradnje i lakoće komunikacije sa detetom
• Kada ostavite dete, idite mirni, ne zavirujte, dete će primetiti i samo će produžiti stanje strepnje. Dečije emocije i reakcije znaju da budu burne, ali su kratkotrajne

DA NE ZABORAVIMO:

• Odeća treba da je udobna i jednostavna da bi dete i samo moglo da se presvlači. Potrebno je da ima patofne, pidžamu i ako je mlađe bar još jednu presvlaku. Stvari se mogu čuvati u rancu.
• Svako odsustvovanje deteta od 5 dana i duže, zahteva donošenje lekarske potvrde o zdravstvenom stanju deteta i mogućnosti za nastavak dolaženja
• Deca se često igraju nedaleko od vrata, iščekujući roditelje, kucajte pri dolasku i pažljivo ih otvorite
• O toku adaptacije deteta i kasnijem boravku u vrtiću, roditelj može razgovarati sa vaspitačem pri odlasku deteta i u za to posebno predviđenom vremenu, kada vaspitač može da vam posveti punu pažnju.

Prvi dani u vrtiću i jaslama – adaptacija dece i odraslih
Kada prvi put ili posle duže pauze, dete dolazi u vrtić, dešava se promena u životu i porodice i vrtića.
Može se očekivati da:
Dete

• Reaguje na promenu plačem i više nego što roditelj očekuje ili misli da treba
• Odbija da jede i spava
• Privremeno gubi naviku kontrolisanog fiziološkog pražnjenja
• Ponovo traži cuclu, sisa palac…
• Zamuckuje, tepa, ćuti
• ”Bacaka” se po podu, šutira odrasle
• Reaguje temperaturom, oboljenjem disajnih puteva…
• Ljubomorno čuva svoje stvari i nikome ne da i ono što je nekada s lakoćom delilo
• Reaguje povlačenjem, izbegavanjem kontakta sa decom ili odraslima
• Prenaglašeno traži kontakt, priča bez prestanka
• Kada prođe prvi trenutak interesovanja za novu sredinu, odbija da dolazi
• Drugi oblici reagovanja svojstvena tom detetu kada je promena i odvajanje od roditelja u pitanju

Zavisno od uzrasta, određenih navika, iskustva i kvaliteta odnosa u porodici i sa drugim odraslim, navedena ponašanja i druge moguće reakcije na promenu sredine i odvajanje od roditelja za neko dete može biti manje ili više bolno iskustvo i različitog intenziteta ispoljeno.
Može se očekivati da:
Roditelj 
• I sam bude neraspoložen i tužan zbog odvajanja, tako i dete počinje više da žali
• Stalno, a posebno kad se dete odvaja od njega, ima strah da se detetu može nešto desiti kada nije sa njim, tako i dete počinje da strahuje
• Ne sagledava stvarne mogućnosti svog deteta, već nepotrebno dugo preuzima na sebe zadovoljavanje deteovih potreba i obaveza, koje bi dete inače moglo i samo, tako da i dete postaje nesigurno, nesamostalno
• Prestrog je prema detetu i postavlja visoke zahteve u odnosu na ponašanje u novoj sredini – dete je obično nečujno, u strahu i kao da je krivo, izbegava da govori o svojim doživljajima u vrtiću, a i inače. Bez pogovora izvršava sve zahteve vaspitača i druge dece i kad odraste nema svoje samopouzdanje, odlučnost i stav
• Plače zajedno sa detetom
• Postavlja već postavljena pitanja, produžavajući kontakt sa detetom i vaspitačem prilikom odvajanja, sumnjičav je
• Prirodno se ponaša prema detetu, poznaje svoje dete, poštuje ga razgovara smirenim tonom, ne ustručava se da prizna i prihvati sopstvenu grešku ili kad nešto ne zna, ima strpljenja, mere, obzira.
• Prepoznaje detetove potrebe i sposobnosti, umeren je u zahtevima i očekivanjima – tako i dete raste u samostalnu i sigurnu ličnost

Šta roditelj može da uradi – predlozi
• Upozna se sa životom i radom u vrtiću, razgovara sa vaspitačem i medicinskom sestrom pre detetovog polaska. Takođe upozna vaspitača sa osobenostima svog deteta
• Upoznaje par dana ranije dete sa vrtićem i načinom života u njemu
• Kada odluči da se odvoji od deteta, ne odugovlači, ne vraća se pošto se već oprostio i predao dete vaspitaču. Daje realna obećanja i ispunjava ih, ne ucenjuje i ne preti detetu
• Ne insistira na odvajanju, razume, prihvata i poštuje detetove neočekivane i neuobičajene reakcije nastojeći da ih objasni i ublaži
• Ne ubeđuje se beskrajno sa detetom, odlučan je i dosledan
• Ponudi da dete ponese i zadrži u vrtiću svoju omiljenu igračku, ali ga ne zatrpava nepotrebnim stvarima. Daje vremena detetu da prihvati novu sredinu, strpljiv je
• Ne preti kaznom ili govori da će se detetu nešto neprijatno desiti u vrtiću ako ne sluša vaspitačicu ili roditelje. Neguje optimizam i zadovoljstvo u odnosu na detetov boravak
• Razgovara sa svojim detetom o prijatnim stvarima koje se mogu desiti u vrtiću ili o svom pozitivnom iskustvu ako je i sam išao u vrtić
• Obezbeđuje detetu prikladnu odeću i obuću, da mu ne stvara teškoće pri pripremama za spavanje i odlazak u toalet
• Prati promene u ponašanju deteta, konsultuje se sa vaspitačem i po potrebi psihologom, pedagogom

Šta vaspitač može da uradi
• Stvara prijatnu atmosferu u vrtiću i pruža podršku detetu i roditelju da bi osetili sigurnost
• Procenjuje i prilagođava vreme dolaska i boravka deteta u toku adaptacije. Pravi plan adaptacije u saradnji sa roditeljem i psihologom
• Prati individualni ritam deteta, upoznaje njegove osobine i navike
• Postepeno uvodi dete u ritam dana (vreme obroka, igre, dnevni odmor)
• Pomaže detetu u uspostavljanju novih odnosa sa vaspitačima i drugom decom

Za prvi dan u vrtiću
                        Obezbedite: dovoljno vremena, strpljenja,
pođite u vrtić s dobrim raspoloženjem i očekivanjima
obucite ga svečano
dozvolite detetu da ponese omiljenu igračku
                        Izbegavajte: užurbanost i nestrpljenje; duga opraštanja
davanje obećanja koja nećete moći da ispunite
Ne brinite! Možete učiniti još i ovo:
• imajte u vidu da se dete lakše adaptira kada i Vi sami prihvatite njegovo odvajanje od Vas
• nagradite odobravanjem, pohvalom njegov boravak u vrtiću bez suza i protesta
• obucite ga prikladno za igru, da se s lakoćom preobuče sam, da može i da se isprlja

Čestitamo Vam prvi dan u vriću i srećno!