Osnovni paketi

LOLY JASLIĆI

Boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane medicinskih sestara – vaspitača, rad sa pedagogom i psihologom, logopednom, jednomesečni pregled pedijatra, sa 4 obroka (doručak, voćna užina, ručak, užina), od 07-18h.

LOLY VRTIĆI

Poludnevni boravak – Od 09h do 12h, boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane diplomiranih i master vaspitača, bez obroka

Poludnevni boravak – Od 07h do 12h, boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane diplomiranih i master vaspitača, sa obrocima u toku boravka

Osnovni paket – Od 07h do 18h, boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane diplomiranih i master vaspitača, rad sa pedagogom i psihologom, logopednom (po potrebi), jednomesečni pregled pedijatra, sa 4 obroka (doruča, voćna užina, ručak, užina)

 Priduženi boravak – Od 07h do 20h, boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane diplomiranih i master vaspitača, rad sa pedagogom i psihologom, logopednom (po potrebi), jednomesečni pregled pedijatra, sa 5 obroka (doruča, voćna užina, ručak, užina, večera)

Osnovni paket + prevoz – Boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane diplomiranih i master vaspitača, rad sa pedagogom i psihologom, logopednom (po potrebi), jednomesečni pregled pedijatra, sa 4 obroka (doruča, voćna užina, ručak, užina), prevoz kuća-LOLY-kuća

LOLY PAKET

Osnovni paket + prevoz, završi sve sa LOLY-jem (odvođenje deteta na vanvrtićke aktivnosti, dva vikenda mesečno, izleti, posete muzejima,

zoovrt-u…)