Osnovni paketi

LOLY JASLIĆI

Boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane medicinskih sestara – vaspitača, rad sa pedagogom i psihologom, logopedom (po potrebi), šestomesečni pregled pedijatra, sa 4 obroka (doručak, voćna užina, ručak, užina), od 07-18h.

LOLY VRTIĆI

Boravak dece u manjim grupama u toku aktivnosti, rad i nadzor od strane diplomiranih i master vaspitača, rad sa pedagogom i psihologom, logopednom (po potrebi), šestomesečni pregled pedijatra, sa 4 obroka (doruča, voćna užina, ručak, užina).

LOLY PAKET

Osnovni paket + prevoz, završi sve sa LOLY-jem (odvođenje deteta na vanvrtićke aktivnosti,

dva vikenda mesečno, izleti, posete muzejima, zoovrt-u…)