Plan i program

Plan i Program
Najznačajniji period za razvoj svih potencijala deteta je predškolski period. Učenje u predškolskom uzrastu treba biti spontano i nenametljivo. Potrebno je permanentno osluškivati i shvatati šta je to što dete želi da nauči i slediti njegova interesovanja.

Dete treba tretirati kao celovitu ličnost sa sopstvenim sklonostima, afinitetima, sposobnostima, motivacijom i potrebama.

Koherentni razvojni program koji se odnosi na učenje u svim razvojnim oblastima (motoričkoj, socijalnoj, emocionalnoj, govornoj, intelektualnoj) efikasniji je kada odgovara dečijim interesovanjima, idejama, predznanjima i kada podstiče razvoj pozitivnog samoidentiteta.

 

U našem vrtiću posebnu pažnju posvećujemo identifikovanju i razvoju darovitosti kod dece.

Darovita deca imaju vrlo široka interesovanja. Oni su entuzijasti i u učenju i u igri.

Poželjno je da se darovitoj deci daje šire i dublje razmatranje raznih problema. To se postiže različitim oblicima individualnog i grupnog rada.

Na žalost, postoji veliki broj darovite dece koja nikada nemaju priliku da to i pokažu zbog velike brojnosti dece u grupama, nemogućnosti vaspitača da se posveti detetu, kao i nekompetentnošću i neopremljenosti vrtića. Zato je važno da se stvori takva vaspitna sredina za darovitog, u kojoj bi mogao postići najveći stepen učenja i uraditi sve ono za šta je sposoban na određenim stupnjevima razvoja. LOLY je pravo mesto za to!

 

Naš vrtić je mesto u kome se dete dočekuje dobrodošlicom, toplinom, ljubavlju. Mesto koje mu pruža bezbednost, čist i topao prostor koji opremom, materijalima, sadržajima, kao i kombinacijom raznih programa pokreće razvoj svih aspekata detetove ličnosti.

 

Detetu uzrasta od 1 do 3 i od 3 do 7 godina potrebna je sredina koja će predstavljati izazov za istraživanje, otkrivanje, eksperimentisanje, isprobavanje različitih ideja i prikupljanje informacija.

 

Model A, na kome je i zasnovan naš program, podrazumeva centre interesovanja – centar za igru uloga, likovni centar, muzički centar, jezički centar, manipulativni centar, građevinski centar, istraživački centar, tehnološki centar. Takođe je potrebno obezbediti i udoban prostor za mirne aktivnosti i za one situacije u kojima dete želi da se osami. U ovako struktuiranoj sredini deca razvijaju samopouzdanje tako što:

  • Samostalno biraju centre, materijale, sadržaje, igre, aktivnosti, ali i partnere
  • Imaju mogućnost da slobodno iznose ideje i pretpostavke
  • Istražuju i eksperimentišu
  • Prikupljaju informacije na sopstveni način i rešavaju probleme
  • Diskutuju tokom i nakon aktivnosti
  • Rade zajedno i brinu jedno o drugom
  • Stvaraju i imaju prilike da se kreativno izraze i na taj način postignu uspeh u izabranim aktivnostima
  • Učestvuju u donošenju pravila ponašanja u cenrtima interesovanja i na taj način preuzimaju odgovornost za njihovo sprovođenje.

Svim ovim aktivnostima, kao i svim dodatnim, u saradnji sa vrsnim stručnjacima svoje struke, obezbeđujemo i podstičemo raznovrsnost i uvažavanje različitosti i specifičnosti ličnosti svakog deteta.