Dodatne aktivnosti

DODATNE AKTIVNOSTI (PREMA INTERESOVANJU)

 • Cambridge Academy – dopunski časovi izabranog jezika
 • Cambridge Academy – individualni časovi izabranog jezika
 • Pravo dete – zdravo dete, fizioterapeut za najmlađe – korektivne vežbe za pravilno držanje, zdrava stopala i celokupnu muskulaturu
 • Spotrić zdravić – sport u zavisnosti od interesovanja
 • Tenis – individualni i grupni treninzi
 • Plivanje
 • Dramski studio
 • Folklor
 • Muzika za sve
 • Šah
 • Razvoj govora – dodatni rad sa logopedom
 • Produženi boravak – po potrebi
 • Noćenje
 • Vikend za mame i tate – od petka do nedelje u podne (noćenje, obroci, zabava)

POSEBNI PROGRAMI

 • Reiki za najmlađe
 • NLP za malce
 • Kreativna porodica